política de protecció de dades

Col·lectiu Superilla Poblenou ("us", "we", or "our") operates http://www.superillap9.org (the "Site"). This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information we receive from users of the Site.

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les dades que faciliteu en aquest formulari d'inscripció quedaran emmagatzemades a la base de dades gestionada pel Col·lectiu Superilla Poblenou (CSP). Omplint el formulari d’inscripció, vostè autoritza al CSP a incloure les seves dades en el citat fitxer així com a la utilitzar-les i tractar-les de forma automatitzada, o no, per a la gestió i el registre de les seves relacions amb aquesta entitat. Així mateix, vostè també autoritza el tractament de les seves dades personals per a l’enviament, per qualsevol mitjà, d’informació sobre les activitats i serveis del CSP. Per tal de garantir-ne la confidencialitat, s'han implantat les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals requerides, d'acord amb el Reial decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aproven les mesures de seguretat aplicables als fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal. S’autoritza, així mateix, al CSP a enviar-li el butlletí de distribució gratuïta. La persona usuària té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les dades introduïdes al formulari de subscripció. Ho pot fer adreçant-se per correu electrònic: hola@superillap9.org